Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΔΡΑ

Ελαιών 36, 145 64, Κηφισιά, Αθήνα

Τ.: 210 800 05 51

E.: info@ikorganic.com

Γραφειο βορειου ελλαδος

Άλεξ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1, 54453, Θεσσαλονίκη

Τ.: 2310 946 955

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γέφυρα Κολόμπο, Αυλώνα

Φόρμα επικοινωνίας


    Μετάβαση στο περιεχόμενο