ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  ΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ

15 Μαρτίου 2018
Πρώτη επίσκεψη
Στην πρώτη επίσκεψη στις καλλιέργειες του κ. Αλεξίου μετρήθηκε το PH και η αγωγιμότητα, οι έμπειροι τεχνικοί μας πρότειναν εφαρμογή 2 λίτρα υγρού IKORGANIC στην άρδευση και 4% ψεκασμό.
15 Μαρτίου 2018
UFDM9349
03 Απριλίου 2018
Δεύτερη Επίσκεψη
Η εικόνα της καλλιέργειας τομάτας.
03 Απριλίου 2018
EUAX1562
03 Απριλίου 2018
Δεύτερη Επίσκεψη
Η εικόνα της καλλιέργειας αγγουριού.
03 Απριλίου 2018
10 και 20 Απριλίου 2018
Τρίτη και τέταρτη επίσκεψη
Η 3η και η 4η επίσκεψή μας έγιναν στις 10 και στις 20 Απριλίου αντίστοιχα, όταν και έγινε εφαρμογή 2 λίτρων υγρού IKORGANIC
10 και 20 Απριλίου 2018
IMG_2740
30 Απριλίου 2018
Πέμπτη επίσκεψη
Τα αποτελέσματα που λάβαμε ήταν απολύτως ενθαρρυντικά και φαίνεται ξεκάθαρα στην απευθείας σύγκριση της καλλιέργειας.
30 Απριλίου 2018
LGJT1879
10 Μαΐου 2018
Έκτη Επίσκεψη
Ακολούθησαν ακόμα 2 εφαρμογές του υγρού IKORGANIC και παρατηρήθηκε πρωίμιση της παραγωγής κατά ένα 20ήμερο. Τα αποτελέσματά μας 25 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή του υγρού.
10 Μαΐου 2018