product1

Vitamin Sea N

Ομάδα λιπασμάτων (γ) Υ.Α 257921/2004, Αριθμός Κυκλοφορίας 223

Το Vitamin Sea N είναι ένα οργανοχημικό υγρό λίπασμα το οποίο έχει ως βασική πρώτη ύλη τα ψάρια. Το προϊόν παράγεται με την καινοτομία της Ikorganic και είναι 100% αφομοιώσιμο από το φυτό. Εστιάζει στην διαρκή, σταθερή και προσεκτικά ισορροπημένη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια εξασφαλίζοντας την αποφυγή ελλείψεων ή περίσσειας (υπερπροσφοράς) με τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες στην ανάπτυξη και την υγεία των φυτών.

Συσκευασίες προϊόντος: 250ml, 1lt, 5lt, 10lt, 20lt

 

• Ενισχύει την φωτοσυνθετική δραστηριότητα, τον σχηματισμό και την αξιοποίηση των υδατανθράκων με συνέπεια την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής
• Είναι διεγερτικός παράγοντας της υγιούς ανάπτυξης και λειτουργίας των φυτών βελτιώνοντας τον μεταβολισμό τους, τον σχηματισμό ενζύμων, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και ευνοώντας την πρόσληψη και αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά

• Συμβάλλει στην βελτίωση των φυσικοχημικών παραμέτρων του εδάφους (δομή, ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων και νερού) και διεγείρει την βιολογική δραστηριότητα ωφέλιμων μικροοργανισμών εντός του εδάφους με πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη των φυτών
• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του αζώτου και ενισχύει την δράση των εφαρμοσμένων προγραμμάτων λίπανσης και φυτοπροστασίας
• Βελτιώνει την περιεκτικότητα των πρωτεϊνών στα σιτηρά

Τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι: 1η εφαρμογή στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης (μια εβδομάδα μετά την μεταφύτευση) και καθ’ όλη την διάρκεια του βιολογικού κύκλου των φυτών σε κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης έντονων θρεπτικών απαιτήσεων όπως μετά την 1η ανθοφορία και πριν την συγκομιδή, εάν απαιτείται, μέσω της άρδευσης 2-2.5 λιτ./στρ. ή 250-300cc στα 100 λίτρα νερού με διαφυλλικούς ψεκασμούς
Μαρούλι, λάχανο, σπανάκι: 1η εφαρμογή 15 ημέρες μετά την μεταφύτευση ή την εμφάνιση των 2-4 πραγματικών πρώτων φύλλων μέχρι 20 ημέρες πριν την συγκομιδή με μεσοδιάστημα 15 ημερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, μέσω της άρδευσης 2-2.5 λιτ./στρ. ή 250-300cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά
Φράουλα: Κάθε 15 ημέρες ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης ακολουθώντας τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, μέσω της άρδευσης 2-2.5 λιτ./στρ. ή 250-300cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά
Μεγάλες καλλιέργειες: Καλαμπόκι: Έναρξη εφαρμογών όταν τα φυτά είναι 50-60 εκ. δηλαδή στο γόνατο μέχρι την πλήρη εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας στην κορυφή του φυτού και την γονιμοποίηση. Σιτάρι, ρύζι: 1η εφαρμογή κατά το αδέλφωμα για την δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας μέχρι το ξεστάχυασμα για την διατήρηση υγιούς φυλλικής επιφάνειας (αποφυγή υπερδοσολογίας-κίνδυνος πλαγιάσματος) και το στάδιο του μαλακού κόκκου. Βαμβάκι: Στα πρώιμα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης σε περίπτωση μη επαρκούς βασικής λίπανσης, πριν από τον σχηματισμό των πρώτων χτενιών μέχρι την κορύφωση της άνθησης και τον σχηματισμό των πρώτων καρυδιών. 2-3 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή 200-300cc στα 100 λίτρα νερού για διαφυλλικούς ψεκασμούς
Κονδυλώδη, ριζώδη, βολβώδη (πατάτα, καρότο, κρεμμύδι): Αμέσως μετά το φύτρωμα ή κατά την βλαστική ανάπτυξη – 3ο με 5ο φύλλο – (κρεμμύδι), κατά την έναρξη αύξησης των κονδύλων ή των βολβών και κατά την αύξηση του βάρους των κονδύλων με χαμηλές δόσεις (αποφυγή βλαστομανίας, οψίμιση, μείωση παραγωγής, ποιοτική υποβάθμιση των κονδύλων). Στο καρότο γίνονται 4-6 εφαρμογές ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με αποφυγή μεγάλων δόσεων, έως 1.5 λιτ./στρ. υδρολίπανση ή 150-200cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Πυρηνόκαρπα: Κατά την έκπτυξη ανθοφόρων οφθαλμών και πριν την άνθηση, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των καρπών (σκλήρυνση πυρήνα) εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάπτυξη των βλαστών που παρατηρείται τον Μάρτιο, ένα μήνα πριν την συγκομιδή για μεγέθυνση των καρπών εάν απαιτείται, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας, και μετά την συγκομιδή για εξασφάλιση εύρωστης ανάπτυξης και καλής καρποφορίας της επόμενης χρονιάς.
Γιγαρτόκαρπα: Κατά την έναρξη της άνθησης, στην πτώση των πετάλων, ένα μήνα πριν την συγκομιδή για μεγέθυνση των καρπών ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας και μετά την συγκομιδή. Ακρόδρυα: 3-4 εφαρμογές από τη βλάστηση μέχρι το στάδιο ανάπτυξης των καρπών και μετασυλλεκτικά για ικανοποίηση των απαιτήσεων την άνοιξη της επόμενης χρονιάς με 2.5-3.5 λιτ./στρ. υδρολίπανση ή 200cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά. Ελιά: Από την έναρξη σχηματισμού νέας βλάστησης έως και την καρπόδεση και στο στάδιο ξυλοποίησης του ενδοκαρπίου (σκλήρυνση πυρήνα έως 4 λιτ./στρ. υδρολίπανση ή 200cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά. Εσπεριδοειδή: Πριν την ανθοφορία, κατά την καρπόδεση – αρχική ανάπτυξη καρπών (κύρια ανάπτυξη του φλοιού – διάμετρος καρπών τουλάχιστον 5mm) (πρέπει να αποφεύγεται η υπερδοσολογία – κίνδυνος βλαστομανίας) και κατά την ταχεία ανάπτυξη των καρπών εάν απαιτείται. Στο στάδιο ταχείας ανάπτυξης προτείνεται λελογισμένη χρήση – κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των καρπών, ιδιαίτερα αυτών προς νωπή κατανάλωση έως 4 λιτ./στρ. υδρολίπανση ή 200cc στα 100 λίτρα νερού διαφυλλικά.

Κατεβάστε τα έγγραφα του προϊόντος

Δείτε επίσης

Vitamin Sea N

Οργανοχημικό λίπασμα Νέου Τύπου

Vitamin Sea P

Οργανοχημικό λίπασμα Νέου Τύπου

Vitamin Sea K

Οργανοχημικό λίπασμα Νέου Τύπου


Μετάβαση στο περιεχόμενο